Więźba dachowa

Producent

Produkowana przez Nas więźba dachowa powstaje w jednym z naszych tartaków. W zależności od przedstawionego nam projektu dachu, powstają trzy typy konstrukcji więźby dachowej. Głównymi surowcami, które wykorzystujemy do produkcji więźb są sosny i świerki. Nasze surowce zakupione są z Polskich Lasów Państwowych. Nasza firma oferuje transport wyprodukowanych więźb dachowych na terenie całego kraju.